no image


CURS 19-20 jornada de portes obertes (2)

Publicat el dijous, 5 mar, 2020

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

podeu consultar tota la informació sobre el procés de preinscripció a l’enllaç:

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

ATENCIÓ TELEFÒNICA DE L’ESCOLA SANT CRISTÒFOR
al 936390748 en horari de 9:00h a 13:30h

Cliqueu per consultar:

 OFERTA DE PLACES

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

CODI DEL CENTRE : 08014589   NOM: ESCOLA SANT CRISTÒFOR
SOL.LICITUD PREINSCRIPCIÓ (presencial per a casos excepcionals)
CITA PRÈVIA (per a la preinscripció presencial del 19 al 22)

 CALENDARI

Publicació de l’oferta inicial de places escolars:  8 de maig 

Període de presentació de sol·licituds amb suport informàtic:

 Del 13 al 22 de maig de 2020

correu preinscripció: a8014589@xtec.cat

Període de presentació de sol·licituds presencial (AMB CITA PRÈVIA)

Del 19 al 22 de maig de 2020

HORARI : 9:00h-13:30h

Presentació de documentació : Fins al 25 de maig de 2020

Publicació de llistes amb el barem provisional : 29 de maig de 2020

Presentació de reclamacions: Del 2 al 5 de juny de 2020

Sorteig i publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Període de matriculació: Del 13 al 17 de juliol de 2020

DOCUMENTACIÓ

 • El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
 • El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.
 • Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

 

P3 PREINSCRIPCIO REUNIO



Els comentaris estan tancats.

Tornar a l'inici ↑
 • Revista Escolar

  Revista escolar

 • Blocs Destacats


  Logo Biblioteca




  Logo Escola Verda

  http://www.escolasantcristofor.org/wp-content/uploads/2017/11/470_height__noticies_cueme_programa.jpg

 • Espai de Debat Educatiu de Begues

  Espai de Debat Educatiu de Begues

 • Enllaços d’interès

 • Idioma



Hit Counter provided by orange county divorce attorney